shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0662.875.432
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 september 2016
Begindatum:23 september 2016
Naam:SANISECOURS
Naam in het Frans, sinds 23 september 2016
Adres van de zetel: Heidestraat 160B Stratenplan
1742 Ternat
Sinds 1 januari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 23 september 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Bouzid ,  Yassin  Sinds 23 september 2016
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 oktober 2016
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 12 oktober 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 december 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 5 oktober 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 oktober 2016
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 februari 2017
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 februari 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.221 -  Loodgieterswerk
Sinds 1 december 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 september 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug