shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0663.587.193
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 september 2016
Begindatum:29 september 2016
Naam:DRJ 1 BUILDINGS
Naam in het Nederlands, sinds 28 september 2016
Adres van de zetel: Elverenberg 3 Stratenplan
9660 Brakel
Sinds 28 september 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 28 september 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger De Rieck ,  Pieter  (0437.703.590)   Sinds 1 januari 2020
Vaste vertegenwoordiger Janssens ,  Kurt  (0467.196.441)   Sinds 1 januari 2020
Zaakvoerder (2)0437.703.590   Sinds 1 januari 2020
Zaakvoerder (2)0467.196.441   Sinds 1 januari 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 november 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 november 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 28 september 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 september 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug