shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0663.713.788
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 oktober 2016
Begindatum:1 oktober 2016
Naam:Vulpie, Marian
Sinds 1 oktober 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Vulpie ,  Marian  Sinds 1 oktober 2016
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 3 oktober 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 oktober 2016
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  25.110  -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 3 oktober 2016
BTW 2008  33.120  -  Reparatie van machines
Sinds 3 oktober 2016
BTW 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 3 oktober 2016
BTW 2008  42.219  -  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 3 oktober 2016
BTW 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 3 oktober 2016
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 3 oktober 2016
BTW 2008  43.130  -  Proefboren en boren
Sinds 3 oktober 2016
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 3 oktober 2016
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 3 oktober 2016
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 3 oktober 2016
BTW 2008  43.342  -  Schilderen van civieltechnische werken
Sinds 3 oktober 2016
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 3 oktober 2016
BTW 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 3 oktober 2016
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 3 oktober 2016
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 3 oktober 2016
BTW 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 3 oktober 2016
BTW 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 3 oktober 2016
BTW 2008  81.290  -  Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 3 oktober 2016
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 3 oktober 2016
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug