shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0663.872.948
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 oktober 2016
Begindatum:6 oktober 2016
Naam:KWAST & COMPAGNIE
Naam in het Nederlands, sinds 5 oktober 2016
Adres van de zetel: Jan Broeckaertlaan 3 Stratenplan  bus 2.1
9230 Wetteren
Sinds 5 oktober 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 5 oktober 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Baetens ,  Anton  Sinds 5 oktober 2016
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 november 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 november 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 5 oktober 2016
BTW 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 5 oktober 2016
BTW 2008  46.130  -  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 5 oktober 2016
BTW 2008  74.104  -  Activiteiten van interieurdecorateurs
Sinds 5 oktober 2016
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 oktober 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug