shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0665.804.238
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 november 2016
Begindatum:7 november 2016
Naam:KARWEIWERKEN GEERTS
Naam in het Nederlands, sinds 7 november 2016
Afkorting: KARWEIWERKEN GEERTS
Naam in het Nederlands, sinds 7 november 2016
Commerciële Naam:KARWEIWERKEN GEERTS
Naam in het Nederlands, sinds 7 november 2016
Adres van de zetel: Ter Duinen 31 Stratenplan
2288 Grobbendonk
Sinds 7 november 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 7 november 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Geerts ,  David  Sinds 7 november 2016
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 december 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 december 2016
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 7 november 2016
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 7 november 2016
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 7 november 2016
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 7 november 2016
BTW 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 7 november 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug