shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0666.668.132
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 november 2016
Begindatum:24 november 2016
Naam:DEWULF TECHNIEK
Naam in het Nederlands, sinds 24 november 2016
Adres van de zetel: Golfbrekerstraat 21
8450 Bredene
Sinds 11 september 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 24 november 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Dewulf ,  Harry  Sinds 24 november 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 november 2016
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 28 november 2016
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 28 november 2016
 
Elektrotechniek
Sinds 28 november 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 december 2016
Onderworpen aan btw
Sinds 24 november 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 28 november 2016
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 28 november 2016
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 28 november 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 november 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 24 november 2016
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 24 november 2016
Btw 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 24 november 2016
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 24 november 2016
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 24 november 2016
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 24 november 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 december 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 december 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug