shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0666.962.201
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 december 2016
Begindatum:5 december 2016
Naam:Mr & Ms
Naam in het Nederlands, sinds 5 december 2016
Adres van de zetel: Baron Ruzettelaan 44
8310 Brugge
Sinds 5 december 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 september 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Rodriguez ,  Magali  Sinds 29 september 2022
Bestuurder Saelens ,  Michel  Sinds 29 september 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2017
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 1 januari 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 5 oktober 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 1 januari 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2017
Btw 2008  74.300  -  Vertalers en tolken
Sinds 1 januari 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.221 -  Loodgieterswerk
Sinds 5 oktober 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar2 december 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug