shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0667.928.439
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 december 2016
Begindatum:21 december 2016
Naam:PRIMEURS
Naam in het Nederlands, sinds 21 december 2016
Adres van de zetel: Nijverheidslaan 14
8580 Avelgem
Sinds 21 december 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 21 december 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Velghe ,  Geert  (0441.340.991)   Sinds 21 december 2016
Zaakvoerder (2)0441.340.991   Sinds 21 december 2016
Zaakvoerder (2) Velghe ,  Mathieu  Sinds 1 oktober 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 7 februari 2017
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 februari 2017
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 7 februari 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 7 februari 2017
 
Algemeen aannemer
Sinds 27 februari 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 7 februari 2017
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 7 februari 2017
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 7 februari 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 februari 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 26 september 2018
Btw 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 26 september 2018
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 26 september 2018
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 26 september 2018
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 21 december 2016
Btw 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 26 september 2018
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 26 september 2018
Btw 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 26 september 2018
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 26 september 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 maart 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug