shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0668.494.997
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 december 2016
Begindatum:27 december 2016
Naam:ATAS
Naam in het Nederlands, sinds 27 december 2016
Adres van de zetel: Spartalaan 9 Stratenplan
2980 Zoersel
Sinds 18 december 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 december 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Roggemans ,  Kevin  Sinds 14 augustus 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 5 augustus 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 1 januari 2017
BTW 2008  46.442  -  Groothandel in reinigingsmiddelen
Sinds 1 januari 2017
BTW 2008  46.772  -  Groothandel in ijzer- en staalschroot en in oude non-ferrometalen
Sinds 1 januari 2017
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2017
BTW 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 januari 2017
BTW 2008  81.290  -  Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 1 januari 2017
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 januari 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  81.300 -  Landschapsverzorging
Sinds 5 augustus 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 december 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug