shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0668.595.660
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 december 2016
Begindatum:30 december 2016
Naam:Vamitec
Naam in het Nederlands, sinds 30 december 2016
Adres van de zetel: Noordstraat 53
8490 Jabbeke
Sinds 30 december 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 juni 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Pante ,  Vicky  Sinds 29 juni 2021
Bestuurder Vander Beke ,  Michaël  Sinds 29 juni 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 februari 2017
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 28 februari 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 28 februari 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 10 januari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 28 februari 2017
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 28 februari 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 februari 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 30 december 2016
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 30 december 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 10 januari 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 31 mei
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 december 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug