shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0669.510.331
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 januari 2017
Begindatum:12 januari 2017
Naam:DS CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 12 januari 2017
Adres van de zetel: Ninoofsesteenweg(P) 14 Stratenplan
1670 Pepingen
Sinds 12 januari 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 12 januari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Skorupka ,  Daniel  Sinds 12 januari 2017
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 maart 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 12 januari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 maart 2017
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 12 januari 2017
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 12 januari 2017
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 12 januari 2017
BTW 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 12 januari 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug