shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0669.784.901
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 januari 2017
Begindatum:19 januari 2017
Naam:BOUWBEDRIJF OP dE BEECK
Naam in het Nederlands, sinds 19 januari 2017
Adres van de zetel: Mothstraat 20 Stratenplan
3012 Leuven
Sinds 19 januari 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 19 januari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Op de Beeck ,  Jan  Sinds 19 januari 2017
Zaakvoerder (2) Op de Beeck ,  Joris  Sinds 19 januari 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 januari 2017
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 26 januari 2017
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 26 januari 2017
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 26 januari 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 26 januari 2017
 
Algemeen aannemer
Sinds 26 januari 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 6 januari 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 19 januari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 26 januari 2017
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 26 januari 2017
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 26 januari 2017
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 26 januari 2017
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 26 januari 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 januari 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 19 januari 2017
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 19 januari 2017
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 19 januari 2017
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 19 januari 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.999 -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 6 januari 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 januari 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug