shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0670.668.391
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 februari 2017
Begindatum:2 februari 2017
Naam:ALFA M
Naam in het Frans, sinds 2 februari 2017
Adres van de zetel: Bodegemstraat 64 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 31 maart 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 2 februari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) OLIINYK ,  OLEKSANDR  Sinds 31 maart 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 november 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 november 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 2 februari 2017
BTW 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 2 februari 2017
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 2 februari 2017
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 2 februari 2017
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 2 februari 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar30 januari 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug