shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0670.808.547
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 2 juli 2020
Begindatum:7 februari 2017
Naam:C.T. CONSTRUCT
Naam in het Frans, sinds 7 februari 2017
Adres van de zetel: Rue Jolet 35 Stratenplan
4040 Herstal
Sinds 7 februari 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 7 februari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) D'Atria ,  Lorenzo  Sinds 1 oktober 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Habets ,  Michelle  Sinds 2 juli 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 februari 2017
 
Ruwbouw
Sinds 1 maart 2017
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 1 maart 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 7 februari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 1 maart 2017
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 1 maart 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 februari 2017
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 7 februari 2017
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 7 februari 2017
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 7 februari 2017
BTW 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 7 februari 2017
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 7 februari 2017
BTW 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 7 februari 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug