shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0671.461.813
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 26 januari 2023
Begindatum:14 februari 2017
Naam:Biekorf Construct
Naam in het Nederlands, sinds 14 februari 2017
Adres van de zetel: Moerelei 145
2610 Antwerpen
Sinds 13 november 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 14 februari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Crombé ,  Dries  Sinds 14 februari 2017
Zaakvoerder (2) Deleu ,  Nicholas  Sinds 14 februari 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Anné ,  David  Sinds 26 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 maart 2017
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 27 maart 2017
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 27 maart 2017
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 27 maart 2017
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 27 maart 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 27 maart 2017
 
Algemeen aannemer
Sinds 27 maart 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 27 maart 2017
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 27 maart 2017
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 27 maart 2017
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 27 maart 2017
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 27 maart 2017
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 27 maart 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 maart 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 14 februari 2017
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 14 februari 2017
Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 14 februari 2017
Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 14 februari 2017
Btw 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 14 februari 2017
Btw 2008  74.104  -  Activiteiten van interieurdecorateurs
Sinds 14 februari 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 februari 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug