shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0671.461.813
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 februari 2017
Begindatum:14 februari 2017
Naam:Biekorf Construct
Naam in het Nederlands, sinds 14 februari 2017
Adres van de zetel: Moerelei 145 Stratenplan
2610 Antwerpen
Sinds 13 november 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 14 februari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Crombé ,  Dries  Sinds 14 februari 2017
Zaakvoerder (2) Deleu ,  Nicholas  Sinds 14 februari 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 maart 2017
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 27 maart 2017
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 27 maart 2017
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 27 maart 2017
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 27 maart 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 27 maart 2017
 
Algemeen aannemer
Sinds 27 maart 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 27 maart 2017
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 27 maart 2017
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 27 maart 2017
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 27 maart 2017
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 27 maart 2017
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 27 maart 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 maart 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 14 februari 2017
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 14 februari 2017
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 14 februari 2017
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 14 februari 2017
BTW 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 14 februari 2017
BTW 2008  74.104  -  Activiteiten van interieurdecorateurs
Sinds 14 februari 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 februari 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug