shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0672.344.216
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 augustus 2018
Begindatum:13 augustus 2018
Naam:De Craemer, Stefaan
Sinds 13 augustus 2018
Telefoonnummer:
0493/11.77.14 Sinds 13 augustus 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
stefaan.de.craemer@gmail.comSinds 13 augustus 2018(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon De Craemer ,  Stefaan  Sinds 13 augustus 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 augustus 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 13 augustus 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 augustus 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 13 augustus 2018
Btw 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 13 augustus 2018
Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 13 augustus 2018
Btw 2008  85.510  -  Sport- en recreatieonderwijs
Sinds 13 augustus 2018
Btw 2008  90.011  -  Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
Sinds 13 augustus 2018
Btw 2008  96.040  -  Sauna's, solaria, baden enz.
Sinds 13 augustus 2018
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug