shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0672.567.019
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 maart 2017
Begindatum:9 maart 2017
Naam:RENARD C. & F.
Naam in het Frans, sinds 9 maart 2017
Adres van de zetel: Kanadezenlaan(D) 68
7711 Mouscron
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 9 maart 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Renard ,  Christophe  Sinds 9 maart 2017
Zaakvoerder (3) Renard ,  François  Sinds 9 maart 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 20 maart 2017
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 maart 2017
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 20 maart 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 20 maart 2017
 
Algemeen aannemer
Sinds 20 maart 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 4 november 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 9 maart 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 20 maart 2017
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 20 maart 2017
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 20 maart 2017
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 20 maart 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 maart 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 9 maart 2017
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 9 maart 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 4 november 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar9 maart 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug