shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0673.503.365
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 maart 2017
Begindatum:26 maart 2017
Naam:LAS Constructor
Naam in het Nederlands, sinds 26 maart 2017
Adres van de zetel: Bergensesteenweg 357 Stratenplan
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Sinds 26 maart 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 26 maart 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Lichtert ,  Ludovic  Sinds 26 maart 2017
Zaakvoerder (2) Penninckx ,  Sébastien  Sinds 26 maart 2017
Zaakvoerder (2) Wong Hung Key ,  Andy  Sinds 26 maart 2017
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2017
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 1 april 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 8 maart 2021
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 30 maart 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 maart 2017
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 april 2017
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 april 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 8 maart 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 29 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 maart 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug