shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0673.564.733
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 maart 2017
Begindatum:17 maart 2017
Naam:SAFETY@WORK CONSULTING
Naam in het Nederlands, sinds 17 maart 2017
Adres van de zetel: Herengracht 38
3665 As
Sinds 17 maart 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 17 maart 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Foerier ,  Danny  Sinds 17 maart 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 april 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 12 april 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 12 april 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 april 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  80.200  -  Diensten in verband met beveiligingssystemen
Sinds 1 april 2017
Btw 2008  84.249  -  Overige openbare orde en civiele veiligheid
Sinds 1 april 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 maart 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Gewone commanditaire vennootschap" worden gelezen als zijnde "Commanditaire vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug