shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0673.600.959
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 15 februari 2022
Begindatum:28 maart 2017
Naam:INFINITY INOX
Naam in het Nederlands, sinds 28 maart 2017
Adres van de zetel: Hoogstraat 13   bus A
8531 Harelbeke
Sinds 15 juli 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 28 maart 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Vanderhaeghen ,  Stephan  Sinds 28 maart 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) De Geeter ,  Ellen  Sinds 15 februari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2017
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 april 2017
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 1 april 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 april 2017
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 1 april 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  31.020  -  Vervaardiging van keukenmeubelen
Sinds 28 maart 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 maart 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug