shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0673.861.770
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 3 mei 2022
Begindatum:4 april 2017
Naam:Waterprotect
Naam in het Nederlands, sinds 4 april 2017
Adres van de zetel: Axelsvaardeken 47
9185 Wachtebeke
Sinds 1 juli 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 4 april 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Verbracke ,  Jean-Pierre  Sinds 4 april 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) De Boever ,  Hilde  Sinds 3 mei 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 april 2017
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 11 april 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 4 april 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 11 april 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 april 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.991  -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 16 mei 2018
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 16 mei 2018
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 16 mei 2018
Btw 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 4 april 2017
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 4 april 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Gewone commanditaire vennootschap" worden gelezen als zijnde "Commanditaire vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug