shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0673.871.569
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 april 2017
Begindatum:4 april 2017
Naam:ME Technics
Naam in het Nederlands, sinds 4 april 2017
Adres van de zetel: Terluchtestraat 42
8020 Oostkamp
Sinds 4 april 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 17 mei 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0883.022.177   Sinds 17 mei 2023
Vaste vertegenwoordiger Vansteelandt ,  Johan  (0883.022.177)   Sinds 4 april 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 april 2017
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 10 april 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 10 april 2017
 
Algemeen aannemer
Sinds 10 april 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 mei 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 10 april 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 10 april 2017
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 10 april 2017
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 10 april 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 april 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 10 april 2017
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 10 april 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 mei 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 april 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug