shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0673.940.756
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 april 2017
Begindatum:6 april 2017
Naam:ENERGY-BEST
Naam in het Frans, sinds 6 april 2017
Adres van de zetel: Carton de Wiartlaan 94 Stratenplan
1090 Jette
Sinds 1 oktober 2019
Telefoonnummer:
0489 983 339 Sinds 6 april 2017(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
energybest.sprl@gmail.comSinds 6 april 2017(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 6 april 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (3) Belhaj ,  Ahmed  Sinds 6 april 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 juli 2017
 
Ruwbouw
Sinds 5 augustus 2020
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 5 augustus 2020
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 5 augustus 2020
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 5 augustus 2020
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 5 augustus 2020
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 5 augustus 2020
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 5 augustus 2020
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 5 augustus 2020
 
Elektrotechniek
Sinds 5 augustus 2020
 
Algemeen aannemer
Sinds 5 augustus 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 7 november 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 13 juli 2017
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 13 juli 2017
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 13 juli 2017
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 13 juli 2017
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 13 juli 2017
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 13 juli 2017
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 13 juli 2017
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 13 juli 2017
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 13 juli 2017
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 13 juli 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 juli 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 7 november 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 april 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug