shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0674.637.671
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 oktober 2023
Begindatum:13 april 2017
Naam:ECOFIX SOLUTIONS
Naam in het Nederlands, sinds 13 april 2017
Adres van de zetel: Antwerpsesteenweg 45
2830 Willebroek
Sinds 26 oktober 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 17 mei 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0697.622.020   Sinds 17 mei 2022
Vaste vertegenwoordiger Hasnaoui ,  Yassine  (0697.622.020)   Sinds 1 juni 2018
Zaakvoerder (1)0697.622.020   Sinds 1 juni 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 11 februari 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 23 mei 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 11 februari 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 juni 2017
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 juni 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  71.121 -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 23 mei 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug