shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0675.178.002
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 juli 1989
Begindatum:19 juli 1989
Naam:Depuydt, Johan
Sinds 19 juli 1989
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Depuydt ,  Johan  Sinds 19 juli 1989
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 19 juli 1989
 
Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 19 juli 1989
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 19 juli 1989
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 19 juli 1989
 
Aannemer van glaswerken
Sinds 19 juli 1989
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 19 juli 1989
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 19 juli 1989
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 19 juli 1989
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 19 juli 1989
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 19 juli 1989
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 19 juli 1989
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 juli 1989
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 1989
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  01.191  -  Teelt van bloemen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 24 juni 2011
BTW 2008  77.320  -  Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 24 juni 2011
BTW 2008  77.399  -  Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
Sinds 24 juni 2011
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug