shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0675.264.906
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 januari 2012
Begindatum:20 januari 2012
Naam:Laleman, Marc
Sinds 20 januari 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Laleman ,  Marc  Sinds 20 januari 2012
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 januari 2012
Vrijstelling
Sinds 20 januari 2012
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 20 januari 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 20 januari 2012
BTW 2008  25.610  -  Oppervlaktebehandeling van metalen
Sinds 20 januari 2012
BTW 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 20 januari 2012
BTW 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 20 januari 2012
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 20 januari 2012
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 20 januari 2012
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug