shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0675.528.091
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 maart 2023
Begindatum:9 mei 2017
Naam:Baillien, Gregory
Sinds 9 mei 2017
Telefoonnummer:
+32496027507 Sinds 9 mei 2017(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
marine.fastre@outlook.comSinds 9 mei 2017(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Baillien ,  Gregory  Sinds 9 mei 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2022
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 1 januari 2022
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 1 januari 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 9 mei 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 januari 2022
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 1 januari 2022
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 1 januari 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2022
Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 9 mei 2017
Btw 2008  45.203  -  Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
Sinds 9 mei 2017
Btw 2008  45.204  -  Carrosserieherstelling
Sinds 1 januari 2022
Btw 2008  45.206  -  Wassen en poetsen van motorvoertuigen
Sinds 1 januari 2022
Btw 2008  45.209  -  Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
Sinds 1 januari 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  45.204 -  Carrosserieherstelling
Sinds 1 april 2022
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug