shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0675.597.872
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 mei 2017
Begindatum:1 mei 2017
Naam:Martens, Dirk
Sinds 1 mei 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Martens ,  Dirk  Sinds 1 mei 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 mei 2017
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 4 mei 2017
 
Rijwielen
Sinds 4 mei 2017
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 4 mei 2017
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 4 mei 2017
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 4 mei 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 4 mei 2017
 
Algemeen aannemer
Sinds 4 mei 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Sectorale beroepsbekwaamheid voor rijwielen
Sinds 4 mei 2017
Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 4 mei 2017
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 4 mei 2017
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 4 mei 2017
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 4 mei 2017
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 4 mei 2017
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 4 mei 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 mei 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 mei 2017
BTW 2008  11.050  -  Vervaardiging van bier
Sinds 1 mei 2017
BTW 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 mei 2017
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug