shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0675.629.942
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 mei 2017
Begindatum:11 mei 2017
Naam:Stut
Naam in het Nederlands, sinds 29 maart 2023
Adres van de zetel: Mercuriusstraat 16
2600 Antwerpen
Sinds 1 september 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 maart 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Verbruggen ,  Thomas  Sinds 29 maart 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 mei 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 mei 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 1 april 2023
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 april 2023
Btw 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 1 april 2023
Btw 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 april 2023
Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 1 april 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 april 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug