shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0675.774.650
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 juni 2017
Begindatum:20 april 2017
Naam:Caen, Jeffrey
Sinds 20 april 2017
Telefoonnummer:
0485858476 Sinds 20 april 2017(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
jeffreycaen@gmail.comSinds 20 april 2017(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Caen ,  Jeffrey  Sinds 20 april 2017
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 juni 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 juni 2017
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 20 april 2017
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug