shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0676.541.247
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 juni 2017
Begindatum:2 juni 2017
Naam:SENAIE
Naam in het Frans, sinds 2 juni 2017
Adres van de zetel: Anneessensplein 8 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 6 mei 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 2 juni 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Vieira Picanço ,  Henrique  Sinds 2 december 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 augustus 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 11 april 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 31 juli 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  47.112  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)
Sinds 1 augustus 2017
BTW 2008  47.210  -  Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 augustus 2017
BTW 2008  47.299  -  Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 1 augustus 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 11 april 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juni 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug