shadow
 

Opgelet ! Deze entiteit werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de entiteit.


Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0676.662.991
Status:Stopgezet
Sinds 5 juli 2021
Rechtstoestand: Fusie door overneming
Sinds 5 juli 2021
Begindatum:8 juni 2017
Naam:AUREUM
Naam in het Nederlands, sinds 8 juni 2017
Adres van de zetel: Bunsbeekstraat(SMH) 22 Stratenplan
3300 Tienen
Sinds 8 juni 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 8 juni 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Ozönder ,  Mehmet  (0478.196.241)   Sinds 8 juni 2017
Zaakvoerder (2)0478.196.241   Sinds 8 juni 2017
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 juni 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 25 september 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 8 juni 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 juni 2017
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 8 juni 2017
BTW 2008  16.291  -  Vervaardiging van andere artikelen van hout
Sinds 8 juni 2017
BTW 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 8 juni 2017
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 8 juni 2017
BTW 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 8 juni 2017
BTW 2008  71.113  -  Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
Sinds 8 juni 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 25 september 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 juni 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Deze entiteit  is opgeslorpt door   0478.196.241 (Aureum)   sinds 5 juli 2021
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug