shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0676.982.695
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 juni 2017
Begindatum:20 juni 2017
Naam:INTERNATIONAL COLLECTION SERVICES
Naam in het Nederlands, sinds 20 juni 2017
Afkorting: ICS
Naam in het Nederlands, sinds 20 juni 2017
Adres van de zetel: Lossingstraat 146
2900 Schoten
Sinds 10 januari 2021
Telefoonnummer:
03 542 31 53 Sinds 20 juni 2017(1)
Faxnummer:
03 542 33 17 Sinds 20 juni 2017(1)
E-mail:
info@internationalcollections.euSinds 20 juni 2017(1)
Webadres:
www.internationalcollections.eu Sinds 20 juni 2017(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 7 september 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Harting ,  Anita  Sinds 7 september 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 juli 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 september 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 20 juni 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Minnelijke invordering van schulden van de consument
Sinds 26 juli 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 juli 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  69.103  -  Activiteiten van deurwaarders
Sinds 20 juni 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  82.910 -  Incasso- en kredietbureaus
Sinds 1 september 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 juni 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug