shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0676.992.791
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 juni 2017
Begindatum:20 juni 2017
Naam:BREVER
Naam in het Nederlands, sinds 20 juni 2017
Adres van de zetel: Prins Van Everbergstraat 25
3078 Kortenberg
Sinds 20 juni 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 20 juni 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Brever ,  Thomas  Sinds 20 juni 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 juni 2017
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 21 juni 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 21 juni 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 16 september 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 21 juni 2017
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 21 juni 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 juni 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 juli 2017
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 juli 2017
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 juli 2017
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 juli 2017
Btw 2008  46.150  -  Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
Sinds 1 juli 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 16 september 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar19 juni 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug