shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0677.874.602
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 juli 2017
Begindatum:4 juli 2017
Naam:DELICON
Naam in het Nederlands, sinds 4 juli 2017
Adres van de zetel: Hasseltweg 366 Stratenplan
3600 Genk
Sinds 4 juli 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 15 juni 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (1) Delien ,  Dries  Sinds 4 juli 2017
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 november 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 2 november 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 november 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 15 augustus 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 2 november 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 november 2017
Erkenning als aannemer van werken
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 15 augustus 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.221 -  Loodgieterswerk
Sinds 1 november 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 juli 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 mei 2019 gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug