shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0678.612.592
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 juli 2017
Begindatum:14 juli 2017
Naam:DELBEKE JURGEN
Naam in het Nederlands, sinds 14 juli 2017
Adres van de zetel: Groene Dreef(Rol) 61
8510 Kortrijk
Sinds 14 juli 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 14 juli 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Delbeke ,  Jurgen  Sinds 14 juli 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 augustus 2017
 
Ruwbouw
Sinds 31 augustus 2017
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 31 augustus 2017
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 31 augustus 2017
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 31 augustus 2017
 
Algemeen aannemer
Sinds 31 augustus 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 14 mei 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 14 juli 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 26 juli 2017
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 26 juli 2017
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 26 juli 2017
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 26 juli 2017
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 26 juli 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 juli 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 14 juli 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.331 -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 14 mei 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 juli 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug