shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0678.859.646
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 juli 2017
Begindatum:25 juli 2017
Naam:PDM MOVES
Naam in het Nederlands, sinds 18 juli 2017
Adres van de zetel: Werkhuizenstraat 46
1800 Vilvoorde
Sinds 18 juli 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 8 december 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Van Droogenbroeck ,  Sven  Sinds 8 december 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 juli 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 september 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  49.420  -  Verhuisbedrijven
Sinds 1 september 2017
Btw 2008  52.100  -  Opslag in koelpakhuizen en overige opslag
Sinds 1 september 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  49.420 -  Verhuisbedrijven
Sinds 1 oktober 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug