shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0678.884.093
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 augustus 2017
Begindatum:1 augustus 2017
Naam:Van Asselt, Davy
Sinds 1 augustus 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Van Asselt ,  Davy  Sinds 1 augustus 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 augustus 2017
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 1 augustus 2017
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 augustus 2017
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 1 augustus 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 augustus 2017
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 1 augustus 2017
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 1 augustus 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 augustus 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 augustus 2017
BTW 2008  16.230  -  Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Sinds 1 augustus 2017
BTW 2008  31.010  -  Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
Sinds 1 augustus 2017
BTW 2008  31.020  -  Vervaardiging van keukenmeubelen
Sinds 1 augustus 2017
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 augustus 2017
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 augustus 2017
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug