shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0679.484.703
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 augustus 2017
Begindatum:1 augustus 2017
Naam:UwVerbouwing.Be
Naam in het Nederlands, sinds 1 augustus 2017
Adres van de zetel: Herenthout(HA) 105 Stratenplan
9450 Haaltert
Sinds 21 januari 2019
Telefoonnummer:
0476 50 73 80 Sinds 1 augustus 2017(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@uwverbouwing.beSinds 1 augustus 2017(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (2)
Sinds 1 augustus 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Peerlinck ,  Steven  Sinds 1 augustus 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 augustus 2017
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 21 augustus 2017
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 21 augustus 2017
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 21 augustus 2017
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 21 augustus 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 21 augustus 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 21 augustus 2017
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 21 augustus 2017
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 21 augustus 2017
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 5 augustus 2017
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 5 augustus 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 augustus 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 augustus 2017
Btw 2008  45.310  -  Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Sinds 1 augustus 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug