shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0679.676.426
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 augustus 2017
Begindatum:8 augustus 2017
Naam:VEWIBO
Naam in het Nederlands, sinds 8 augustus 2017
Adres van de zetel: Kuipersstraat 7 Stratenplan  bus 81
2000 Antwerpen
Sinds 6 juli 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 6 juli 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder De la Ruelle ,  Eric  Sinds 6 juli 2020
Persoon belast met dagelijks bestuur De la Ruelle ,  Veerle  Sinds 6 juli 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 september 2017
 
Ruwbouw
Sinds 1 juni 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 18 juni 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 1 juni 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 september 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 8 augustus 2017
BTW 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 8 augustus 2017
BTW 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 8 augustus 2017
BTW 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 8 augustus 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 18 juni 2018
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 augustus 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug