shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0679.966.535
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 augustus 2017
Begindatum:23 augustus 2017
Naam:A-DM
Naam in het Nederlands, sinds 21 augustus 2017
Adres van de zetel: Hoge Weg 1   bus A
9700 Oudenaarde
Sinds 25 april 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 25 april 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder De Maertelaere ,  Sébastien  Sinds 25 april 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 14 september 2017
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 september 2017
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 14 september 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 14 september 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 23 augustus 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 4 september 2017
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 4 september 2017
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 4 september 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 september 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  33.200  -  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Sinds 23 augustus 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 augustus 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug