shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0680.618.712
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 augustus 2017
Begindatum:31 augustus 2017
Naam:CLIMATRONIC
Naam in het Nederlands, sinds 31 augustus 2017
Adres van de zetel: Pervijzepad 36 Stratenplan
8370 Blankenberge
Sinds 31 augustus 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 31 augustus 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Termote ,  Dieter  Sinds 31 augustus 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 1 oktober 2017
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2017
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 1 oktober 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 1 oktober 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 20 november 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 1 januari 2018
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 1 januari 2018
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 1 januari 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  33.200  -  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Sinds 1 januari 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 20 november 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar30 augustus 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug