shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0680.767.279
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 september 2017
Begindatum:6 september 2017
Naam:RCR DESIGN CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 6 september 2017
Adres van de zetel: De Oude Landen 44 Stratenplan
2180 Antwerpen
Sinds 1 januari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 6 september 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Bidilici ,  Ioan  Sinds 6 september 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 september 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 6 september 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 september 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 6 september 2017
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 6 september 2017
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 6 september 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 31 augustus
Begindatum uitzonderlijk boekjaar6 september 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 augustus 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug