shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0680.872.001
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 september 2017
Begindatum:4 september 2017
Naam:BOUWWERKEN DEBIE
Naam in het Nederlands, sinds 4 september 2017
Adres van de zetel: Nieuwedijk 50 Stratenplan
2480 Dessel
Sinds 4 september 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 4 september 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Debie ,  Peter  Sinds 4 september 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 september 2017
 
Ruwbouw
Sinds 12 september 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 11 september 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 12 september 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 september 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 11 september 2017
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 11 september 2017
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 11 september 2017
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 11 september 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug