shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0681.746.781
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 september 2017
Begindatum:26 september 2017
Naam:Algemene Karweiwerken Wesley Brand
Naam in het Nederlands, sinds 26 september 2017
Adres van de zetel: Vic Meesstraat 8   bus 2
2900 Schoten
Sinds 1 april 2021

Doorgehaald adres sinds 1 april 2022(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 26 september 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Brand ,  Wesley  Sinds 26 september 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 oktober 2017
 
Ruwbouw
Sinds 2 oktober 2017
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 2 oktober 2017
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 2 oktober 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 2 oktober 2017
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 2 oktober 2017
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 2 oktober 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 oktober 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar25 september 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".


Naar boven   Terug