shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0681.963.349
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 oktober 2017
Begindatum:2 oktober 2017
Naam:Chape-Sol Construct
Naam in het Nederlands, sinds 10 mei 2019
Adres van de zetel: Beemdstraat 40 Stratenplan
1601 Sint-Pieters-Leeuw
Sinds 10 mei 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 2 oktober 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Soltan ,  Diana  Sinds 2 oktober 2017
Zaakvoerder (2) Soltan ,  Sergiu  Sinds 2 oktober 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 november 2017
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 8 november 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 2 oktober 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 8 november 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 november 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 2 oktober 2017
BTW 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 2 oktober 2017
BTW 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 2 oktober 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 31 mei
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 september 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 mei 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug