shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0682.437.164
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 30 november 2020
Begindatum:3 oktober 2017
Naam:VLAANDEREN GROEN ECO
Naam in het Nederlands, sinds 2 oktober 2017
Adres van de zetel: Hopstraat 25
9300 Aalst
Extra adresinfo: unit 5
Sinds 13 februari 2020

Doorgehaald adres sinds 10 maart 2021(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 2 oktober 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Mertens ,  Steven  Sinds 2 oktober 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Seymoens ,  Petra  Sinds 30 november 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 oktober 2017
 
Ruwbouw
Sinds 10 oktober 2017
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 10 oktober 2017
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 10 oktober 2017
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 10 oktober 2017
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 10 oktober 2017
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 10 oktober 2017
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 10 oktober 2017
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 10 oktober 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 8 oktober 2017
 
Algemeen aannemer
Sinds 10 oktober 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 3 oktober 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 10 oktober 2017
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 10 oktober 2017
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 10 oktober 2017
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 10 oktober 2017
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 10 oktober 2017
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 10 oktober 2017
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 10 oktober 2017
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 10 oktober 2017
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 8 oktober 2017
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 10 oktober 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 oktober 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 3 oktober 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar2 oktober 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug