shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0683.980.454
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 november 2017
Begindatum:6 november 2017
Naam:AANNEMINGSWERKEN VRANCKX
Naam in het Nederlands, sinds 27 oktober 2017
Adres van de zetel: Haachtse straatje(WAK) 17 Stratenplan
3150 Haacht
Sinds 27 oktober 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 oktober 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Vranckx ,  Eddy  Sinds 27 oktober 2017
Zaakvoerder (2) Vranckx ,  Kristof  Sinds 27 oktober 2017
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 december 2017
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 4 december 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 6 november 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 4 december 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 december 2017
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  42.212  -  Bouw van rioleringen
Sinds 6 november 2017
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 6 november 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug