shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0684.816.931
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 november 2017
Begindatum:20 november 2017
Naam:ZANUTTI
Naam in het Frans, sinds 20 november 2017
Afkorting: ZANUTTI
Naam in het Frans, sinds 20 november 2017
Commerciële Naam:ZANUTTI
Naam in het Frans, sinds 20 november 2017
Adres van de zetel: Geallieerdenlaan(L) 296   bus 5
7700 Mouscron
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 14 december 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Boudlet ,  François  Sinds 14 december 2020
Bestuurder Desmet ,  Olivier  Sinds 14 december 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 december 2017
 
Ruwbouw
Sinds 7 maart 2018
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 7 maart 2018
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 7 maart 2018
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 7 maart 2018
 
Elektrotechniek
Sinds 7 maart 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 6 juli 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 7 maart 2018
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 7 maart 2018
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 7 maart 2018
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 7 maart 2018
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 7 maart 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 december 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 20 november 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.331 -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 6 juli 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 november 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug