shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0684.500.195
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 november 2017
Begindatum:8 november 2017
Naam:Move & Store
Naam in het Nederlands, sinds 8 november 2017
Adres van de zetel: Kooidreef 11
8200 Brugge
Sinds 8 november 2017
Telefoonnummer:
050 33 66 00 Sinds 21 oktober 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@bonteverhuizingen.beSinds 21 oktober 2019
Webadres:
www.verhuizingenbonte.be Sinds 21 oktober 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 8 november 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Lemahieu ,  Stephan  Sinds 8 november 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 december 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 december 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 december 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  49.420  -  Verhuisbedrijven
Sinds 8 november 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  49.420 -  Verhuisbedrijven
Sinds 1 december 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 november 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug